TYÖTÄ JA LAADUKKAITA PALVELUITA

Seuraavalla valtuustolla on kova työ pitää talous hallinnassa ja turvata laadukkaat palvelut. Erityisen tärkeää on panostaa työllisyysasteen parantamiseen. Kun veronmaksajia on enemmän, on muiden asioiden hoitaminen hivenen helpompaa.

Hyvä työllisyys turvaa talouden tasapainon

Nyt on keskityttävä Lahden työllisyystilanteen parantamiseen. Työllisyysastetta on pystyttävä nostamaan ja Lahdesta on aidosti tehtävä yritys- ja työntekijäystävällinen kaupunki. Varsinkin pk-yrittäjyyden edellytyksiä on tuettava, koska kannattava yritystoiminta luo uusia työpaikkoja. Lahden valtuusto voi luoda mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja edesauttaa asukasystävällisyyttä niin kaavoituksella kuin keskustan ja muiden alueiden määrätietoisella kehittämisellä. Lahden tulee hyödyntää paremmin myös keskeistä sijaintia uusien yrityksien saamiseksi alueelle sekä ottaa kaikki mahdollinen hyöty ympäristöpääkaupunkivuodesta, jotta alueen ympäristöteknologia yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat.

Työllisyysasteen parantaminen on avain kestävään kasvuun ja luo pohjan kaikkien muiden toimintojen laadulle Hyvä työllisyystilanne varmistaa riittävät verotulot, joilla voidaan taata laadukkaat ja toimivat palvelut kaikille lahtelaisille. Kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden tulee olla esimerkillisiä työnantajia.

  • taataan joustavat koulutuspolut nuorille
  • parannetaan työllisyystilannetta
  • tuetaan pk-yrittäjyyttä

Varmistetaan tasapuoliset ja laadukkaat palvelut kaikissa elämän vaiheissa

Kaikilla lapsilla ja nuorilla pitää olla tasapuoliset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen. Tällä varmistetaan jatkokoulutusmahdollisuudet ja tulevaisuuden hyvä työllisyystilanne. 

Sote-palveluiden tulee olla oikea-aikaisia, laadukkaita ja tasapuolisia kaikille. Lahdessa on juuri mullistettu terveyspalveluita ja uuden yhteisyrityksen, Harjun terveyden toimintaa on seurattava aktiivisesti. Lupaukset paremmasta palvelusta ovat olleet suuria ja toivotaan, että ne toteutuvat. Mikäli mahdollisia puutteita ilmenee, on niihin puututtava ripeästi.

Vanhusten palveluihin ja hoivaan pitää panostaa nykyistä enemmän. Kotona asuu nyt liian paljon vanhuksia, jotka eivät enää siihen soveltuisi, eikä kotihoito pysty lyhyillä vierailuilla ihmeisiin, vaikka parhaansa yrittävät. Palveluasumisen paikkoja tulee saada lisää ja hoitajia on palkattava lisää kaikille tasoille.  

  • Varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen taso on pidettävä korkealla
  • Sote-palveluiden tulee olla oikea-aikaisia, laadukkaita ja tasapuolisia kaikille
  • Vanhusten hoivaa tulee parantaa

Pidetään Lahti pääraiteella ja keskitytään olennaiseen

Lahden etuna on hyvä sijainti Etelä-Suomessa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Uudet suunnitelmat rataverkon uudistuksista ovat huolestuttavia. Meidän pitää kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että Lahti pysyy jatkossakin pääraiteella. Tällä on merkitystä niin työpaikkamatkustamiseen kuin turismiinkin.

Myös valtuustotyössä pitää pysyä pääraiteilla ja keskittyä olennaisiin asioihin. Työkulttuurin tulee olla toisia arvostavaa ja valtuustoon soveliasta. Asioista toki tulee erimielisyyksiä, mutta niistä pitää pystyä puhumaan asiallisesti ja rakentavasti. Hyvä yhteistyö kaikkien kanssa on tärkeää. Monet valtuustossa päätettävistä asioista vaikuttavat moniin asioihin ja ihmisiin. Tällöin pitää olla kykyä hahmottaa niin suuria ja kauaskantoisia kokonaisuuksia kuin myös tärkeitä yksityiskohtia.