Aluevaalit 2022

Ensimmäiset aluevaalit ovat erittäin tärkeät, koska nyt äänestetään tämän organisaation ensimmäiset valtuutetut ja he luovat pohjan tulevalle hyvinvointialueen toiminnalle. 

Tasapuoliset ja ennakoivat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille ja kaikista on pidettävä huolta. Päijät-Hämeessä on hyvät mahdollisuudet kehittää omia julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita entistä paremmiksi. Kehitettävää löytyy mm. palveluiden saavutettavuudessa ja hoitoonpääsyajoissa, vanhusten hoidossa ja työntekijöiden työhyvinvoinnissa.

Hoitoonpääsyaikoja tulee lyhentää ja painopistettä tulee kohdistaa ennakoiviin palveluihin. Se tulee pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi. Ennakoivilla palveluilla voidaan vähentää esimerkiksi erikoissairaanhoidon tarvetta. On myös inhimillistä hoitaa asiat ajoissa. Esimerkiksi mielenterveyspuolella nopeilla toimenpiteillä voidaan mahdollisesti estää ihmisten ajautuminen työelämän ulkopuolelle. 

 

Uudistuksissa on huolehdittava ennakoiden myös taloudesta ja työhyvinvoinnista

Uutta järjestelmää kehitettäessä taloudesta pitää huolehtia tarkasti. Ei tule kasvattaa byrokraattisia rakenteita, vaan keskittyä olennaiseen eli palveluiden tuottamiseen. Ennakointi tulee monesti pitkällä tähtäimellä halvemmaksi, myös terveyspalveluissa. Nykyisessä työllisyystilanteessa on myös tärkeää kiinnittää huomiota ammattitaitoisen henkilökunnan hyvinvointiin. 

.

Parempi turvaverkko kaikille, myös niille, joilla ei ole omaa luontaista turvaverkkoa

Vaalien alla usein näkee ehdokkaiden profiloituvan tiettyjen ihmisryhmien tukijoiksi. Toiset tukevat vanhuksia, toiset lapsia ja lapsiperheitä ja niin edelleen. Itse ensisijaisesti toivoisin, että palvelut Suomessa saataisiin niin tasapuolisiksi ja toimiviksi, ettei erilaisia ryhmittelyjä tarvittaisi.

Mutta kun näin ei vielä ole, on yksi Suomessa eniten kasvavista väestöryhmistä jäänyt mielestäni vähälle huomiolle. Kyse on yksinasuvista ja heitä on lähes kaikissa ikäluokissa nuorista aikuisista vanhuksiin. Osalla yksin elävistä on hyvät luontaiset turvaverkot, toisilla taas ei. Osalla sukulaiset asuvat kaukana, osalla ei ole sukulaisia tai ystäviä, jotka auttaisivat hädän tullen. Tämä tulisi huomioida ihmisen sairastuessa tai kotiutettaessa sairaalasta tai vastaavista palveluista. Nykyisin tähän asiaan ei kiinnitetä minkäänlaista huomiota, vaan oletetaan, että kaikki saavat jostain apua apteekissa käymiseen, ruuanlaittoon, kaupassa käyntiin, siivoukseen jne. Mutta näinhän se ei aina ole. On ihmisiä, jotka tarvitsisivat hädän hetkellä apua näihin elämän pieniin asioihin, todennäköisesti väliaikaisesti. Tulevaisuudessa onkin tärkeää, että tuen tarve varmistettaan ja tarvittaessa voidaan tarjota myös väliaikaisia tukipalveluita niitä tarvitseville.